E-Ticaret İhracat Yönetmeliğine Girdi

Dış Ticaret Müsteşarlığının (DTM) İhracat Yönetmeliğine, internet aracılığıyla yapılan satışlara yönelik 'yurtdışına e-ticaret' tanımı da eklendi.

e-ticaret antalyaDTM'nin 'İhracat Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği' Resmi Gazetenin bugünkü (12 Temmuz 2008) sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğin tanımlar bölümüne, uzaktan iletişim araçlarıyla başka bir ülkeye yönelik olarak gerçekleştirilen mesafeli mal satışını anlatan ''Yurtdışına e-Ticaret'' tanımı da eklendi.

Yönetmeliğin 'Konsinye İhracat (ihraç konusu malın kesin satışının yapılmadan ithalatçı tarafa gönderilmesi)' başlıklı 9'uncu maddesi yeniden düzenlendi.

Buna göre, madde ve/veya ülke politikası açısından DTM tarafından getirilecek düzenlemeler kapsamındaki mallarla ilgili konsinye ihraç talepleri DTM'nin görüşü alındıktan sonra, bunun dışında kalan mallara ilişkin talepler ise doğrudan İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliğince sonuçlandırılacak.

Konsinye olarak gönderilen malın, konsinye ihraç izin süresi içinde satılamaması halinde, mal gümrük mevzuatı çerçevesinde yurda getirilecek.

Yönetmeliğin yeniden düzenlenen 'Diğer İhracat Şekilleri ve Transit Ticaret' başlıklı 13'üncü maddesine göre, ticari kiralama yoluyla yapılacak ihracat ile yurtdışına e-ticaret kapsamındaki mal ihracıyla ilgili işlemler, dış ticaret ve gümrük mevzuatı hükümlerine tabi olacak. Uluslararası anlaşmalarla ticareti yasaklanmış mallar ile DTM'nin madde politikası itibariyle transit ticaretinin yapılmasını uygun görmediği mallar transit ticarete konu olamayacak. İthalat ve ihracat yapılması yasaklanmış ülkelerle transit ticaret yapılamayacak.

Yönetmeliğin 'Kredili İhracat' başlıklı 8'inci maddesi ile uygun görülerek sonuçlandırılan taleplerin, aracı bankaya bildirilmesini içeren, 'Alıcısına Teslim Edilmeyen Mallar ve Malların Terk Edilmesi' başlıklı 15'inci maddesinin üçüncü fıkrası yürürlükten kaldırıldı.

Yönetmeliğin, yeniden düzenlenen 'Diğer İhracat Şekilleri ve Transit İhracat' başlıklı 13'üncü maddesi iki ay sonra, diğer maddeleri ise bugünden itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: haberturk.com