Hedef Odaklı Sunum Yaklaşımı

interAnaliz internet çözümleri, projelerinizi hayata geçirirken, hedeflerinizi klavuz alır. Web Sitenizin başarısı için en önemli faktörün, web sitenizin hedeflerini doğru anlamak olduğunu düşünüyoruz. Bu sayfada, hedef odaklı sunum yaklaşımından neyi kastettiğimizi anlatmak istiyoruz.

İhtiyaçları Algılamak

Esas olarak internet, bir bilglendirme ve sunum ortamıdır.İnsanlar bilgilendirme ihtiyaçlarına cevap verebilmek için pek çok sunum biçimi ve ortamı geliştirmişlerdir.

Gelişen teknolojik imkanlarla birlikte sunum biçimi yerini, eski'nin yüksek maliyetli basılı yayıncılığından, günümüzün dijital ortamına bırakma eğilimi göstermektedir.

Sunmaya ihtiyaç duyduğunuz bilgi, çeşitli niteliklerde olabilir. Nitelikleri farklı olan bilgi türlerinin sunum yaklaşımının da farklı olması gerekir. Örneğin; Antalya'nın nüfus yoğunluğunun ilçelere göre dağılımını gösteren bilimsel bir bilgi türünü, konuyla ilgilenen bir kitleye sunmak isteyebilir ya da şirketinizin, ürününüzün veya hizmetinizin kalitesi hakkında etkileiyici bir izlenim bırakmak isteyebilirsiniz.

Nitelik olarak farklı her bilgi türü farklı kitlelere (ya da bazen ortak kitlelere) hitap edeceğinden, sunum biçimlerinin de hedef kitlenize uygun seçilmesi gerekir.
Web Siteniz,

  • insanlara sunmak istediğiniz bilgiyi içeriyor olabilir
  • insanların istek ve ihtiyaçlarını anlayabilmeniz için ortam sağlıyor olabilir,
  • müşterilerinizle kurumunuz arasında karşılıklı bilgi alışverişine ortam sağlıyor olabilir,
  • ya da bu saydıklarımızın tümünü içeriyor olabilir.

Web sayfanızın saydığımız çoklu ihtiyaçlara aynı anda cevap verebilmesi yeteneği, en taktir edilen sonucu elde etmenize sebep olur. Örneğin Yayıncı, web sitesinden doğrudan para kazanmak, hedef kitlesinden amaç doğrultusunda bilgi toplamak ve ürünlerinin promosyonunu sağlamak hizmetlerinin tümünü tek çatı altında sunabilir.

Gittiğimiz yolda, hedeflerimizi klavuz seçersek, tüm davranışlarımız bundan etkilenir ve etkili sonuca en etkin yoldan erişmemize olanak tanır.