Türkçe Karakterli Alan Adları Hayata Geçiyor!

".tr" Alan Adı Yönetimi'nin öneride bulundu ve DNS Çalışma Grubu'nun 19 Ekim 2006 tarihinde bir karar aldı. Artık gerçek veya tüzel kişiler, Türkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren alan adları alabilir. Bu uygulama 04 Aralık 2006 tarihinde başlayacaktır.

-

Başvurular sırasında Nic.tr tarafından -ilgili alan adına ilişkin daha önce gönderilmiş belgelere istinaden- yeni bir belge talep edilmeyecektir. 04 Mart 2007 tarinden itibaren yapılacak olan ve Türkçe karakter içeren tüm alan adı başvuruları, mevcut alan adının sahip ve sorumlu bilgileri kontrol edilmeden, halen uygulanmakta olan alan adı tahsis kuralları çerçevesinde "ilk gelen alır" ilkesiyle tahsis edilecektir.

türkçe karakterli alan adlarıTürkçe karakterler (ğ, ı, ü, ş, ö, ç) içeren bir alan adı için başvuruda bulunulduğunda; bu alan adının latin alfabesindeki (ASCII) karşılığı ile kayıtlı bir alan adı yok ise, https://www.nic.tr adresinde varolan prosedürün izlenmesi gerekmektedir. Diğer bir deyişle, Türkçe karakter içeren alan adları, "com.tr", "org.tr" vb. belgeli tahsis edilen uzantılar için hak sahipliğini gösteren resmi belgelere istinaden; "web.tr", "gen.tr" gibi belgesiz tahsis edilen alan adlarında ise "ilk gelen alır" yaklaşımı ile hareket edilerek, başvuru yapan kişi ya da kuruluşa tahsis edilecektir.

Uygulamaya ait önemli bilgi:

04 Aralık 2006 tarihinde hayata geçecek olan sistemde gerçek ve tüzel kişiler, internet adreslerinde Türkçe alfabesindeki karakterleri kullanılabileceklerdir. WEB tarayıcıların (Firefox, Internet Explorer, Opera vb.) uluslararası alan adlarını (IDN - Internationalized Domain Names) yaygın olarak desteklediği, ancak, e-posta teknolojilerinin ise henüz yeterince ve yaygın destek sağlamadığı unutulmamalıdır.

Kullanım alanları ve teknik bilgilere ilişkin ayrıntılı bilgi almak için lütfen

https://www.nic.tr/index.php?USRACTN=STATICHTML&PAGE=idn_info&

adresini ziyaret ediniz.