Türkiye de İnternet Kullanımı

türkiyede internet kullanımı

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü'nün (SAGEM) yaptığı araştırmaya göre internet kullanımında dikkatli olunmadığı takdirde başta çocukların ruh sağlığı olmak üzere aile bireylerinin birbiriyle olan ilişkilerine zarar verdiği açıklandı.

Başbakanlık Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğünün İnternet Kullanımı ve Aile araştırmasından çıkan sonuçları değerlendiren Yard. Doç. Dr. Abdullah Kuzu konuyla ilgili olarak 26 ilde toplam 2 bin hane de yapılan bir araştırma olduğunu ifade ederek ''Türkiye de artık İnternet nesli var. İnternet adeta ailenin bir parçası haline geldi'' dedi.

Konuyla ilgili bilgi veren Yard. Doç. Dr. Kuzu, İnternetin bilgi paylaşımı ve iletişim açısından faydalı bir biçimde kullanılabileceğini ifade etti. Artık şirketlerin pazarlama çabalarında interneti kullanmayı tercih ettiğini belirtti.

Araştırma sonuçlarına göre

  • İnterneti en az 20 dakika kullanan bireylerin oranı %12 , İnterneti bir saate ykaın zaman geçirenlerin oranı ise %28 İnternette 3 saaten fazla zaman geçirenlerin oranı ise %53 olarak tespit edildi.
  • Ailelerde İnternette 3 saatten fazla geçirenlerin oranı ise %11
  • Günde bir kere internete girenlerin oranı ise %51 Bireylerin internete en sık girdikleri zaman dilimi ise 15:00 ile 18:00 arası olarak tespit edildi.
  • Ailelerde en popüler medya türü sırasıyla cep telefonu, televizyon ve sabit telefon iken bu sıralama çocuklarda internet, cep telefonu ve televizyon.
  • Araştırma da ailelerin en çok şikayet ettiği konunun çocuklarının internette fazla zaman geçirerek sosyal hayattan kopmaları ve dolayısıyla aile ve çevreleriyle olan bağlarının zayıflaması olarak belirtilirken bu durumun günlük işleri aksatarak zaman kaybına yol açtığı ve bunun sonucunda aile içinde çatışma çıktığı ifade edildi.

Araştırmada Dikkatsiz İnternet kullanımının bireylerde sağlık problemlerine yol açtığı belirtiliyor. Araştırma sonuçlarına göre;

  • Aileler internet kullanımıyla ilgili en çok göz yorgunluğu, göz kızarıklığı, sırt ve boyun ağrısı, eklem, kas ağrısı ve uykusuzluk gibi rahatsızlıklardan şikayetçi.
  • Araştırmada dikkatsiz internet kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinden ailelerin çoğu bilgisiz ve tedbir almıyor.

Kaynak: Tubiderbd.com