İnternetin Özellikleri

internet nedir özellikleri nelerdir

Günümüz yaşam koşullarında sadece sosyal medya algısının üstünde kendisine bir yer bulmuş olsa bile internetin insan yaşamında yer alması ile başlamış bulunan dönem düşündüğü zaman sağlamış olduğu basitlikler hiç bir şekilde yalanlanamaz duruma gelmektedir.

1970’li senelerden itibaren çok basit lakin kısa mesafeli alanlar içerisinde değerlendirilmeye başlamış olan internet, 1980’li seneler itibariyle daha fazla araştırma kurumları içerisinde kullanılmaya başlanmış bir durumdadır. Aynı dönem içinde devlet kurumları içerisinde de kullanılmaya başlanmış olan internetin altyapısı 1990’lı seneler itibariyle içinde yer aldığımız döneme kadarki süreçte kısa bir zamanda genel kullanıcı düzeyine ulaşabilmeyi başarmıştır. 1990’lı seneler içerisinde sunulmuş olan ilk bilgisayarlarla beraber internet daha fazla temel fonksiyonlara sahip bulunan ve de kolay hesaplamalar içerisinde kullanılmakta olan bir altyapı barındırmaktaydı.

Arkamızda bırakmış olduğumuz süreç içinde özellikle de 2000’li seneler itibariyle artık bilgisayar kullanımının hızlı bir şekilde çoğalmaya başlaması ile beraber hemen hemen her ev içerisinde internet kullanımı var olmaya başlamıştır. Bugünlerde ise en temel maksat olarak iletişim sürekli olarak ön plana çıkmayı başarsa da internetin altyapısı ile birlikte artık günlük yaşantımızda yapılmakta bulunan birçok işlem sanal ortama aktarılmış bir durumdadır.

Aslına bakacak olursak internetin çok soyut bir kavram olduğunu söylesek hiç bir şekilde yanlış olmaz. İnternet kullanımının yaygınlaşmaya başlaması ile beraber devlet ve de özel sektör kaynaklı gerçekleştirilen işlemlerde hızlı bir şekilde internet üstüne taşınmaya başlanmış, çok uzun günler boyunca devam eden uygulamalar bile artık sadece bir kaç dakika içinde bitirilebilir bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Sadece bu yönünden bakılmış olduğunda bile iş ve de verimlilik açısından internetin fazlası ile önemli bir kazanım olduğu açık bir şekilde görülebilmektedir.

Geçmiş olduğumuz dönemlere şöyle bir dönüp baktığımız zaman bir bölge içerisinde gerçekleştirilen çalışma veyahut özel buluşların bir farklı bölge veya kıtalara ulaşabilmesinin seneler ve hatta yüzyıllar boyunca sürebileceği görülüyor. Fakat internet kullanılmasının çok daha fazla yaygınlaşmış olması ve dünyanın geneline yayılmış olmasının sayesinde artık hiç bir şeyin sınırlı bir durumda olmadığı, insanların herhangi bir şekilde engel olmadan iletişim sağlayabilmekte olduğu açıkça görülüyor.

İletişim konusunda sağlamış olduğu yararlar ile beraber insan yaşamında fazlası ile önemli bir kazanım durumuna gelmeyi başaran internet; artık gerçekleşecek buluşmaların, çok önemli duruma sahip çalışmaların ve de ticari ilişkilerin fazlasıyla etkin bir şekilde yapılabilmesini sağlamaktadır. Aslına bakacak olursak internet gelişmişlik veyahut yakınen bir ilgi gibi görünüyor olsa bile artık pek çok ülkenin bu altyapıyı yaygın bir şekile kullanmakta olduğu da açık bir şekilde görülebilmektedir. İnternet ile beraber teknolojik durumdaki gelişmelerinde çok büyük bir hız kazanmış olması insanların yaşamında yorucu durumda bulunan birçok işlemin de ortadan tamamen kalkmasını sağlamayı başarmış durumdadır.