İnternet Nedir?

Şu tartışmasız bir gerçek ki internet hayatımızı derinden etkiliyor; yaşama biçimlerimizi, değer yargılarımız, uğraşılarımızı, algılarımızı ve hızımızı...

Evden alış-veriş, bankacılık hizmetleri, radyo-televizyon yayınları, günlük gazete servisleri vb gibi uygulamaları ile aslında internet aynı zamanda bir hayat kolaylaştırıcıdır.

İnternet, dünya çapında yaygın olan ve sürekli büyüyen bir iletişim ağıdır ve bu iletişim ağı içinde birbirine bağlı bir çok bilgisayar sisteminden oluşmuştur. İnsanlar sürekli bilgi ürettiler ve bu bilgiyi paylaşma ihtiyacı duydular.

Veriler, paylaşma ihtiyacı ve paylaşılacak nüfus arttıkça hıza ihtiyaç duyuldu. Bilgiyi üretip, hızla, milyonlarca, adreslerini bildeğimiz insana ulaştırmak mümkün değildi. Bu durum üretilen bilgiyi saklayabilmek ve isteyenlerin istediği zaman ona ulaşmalarını sağlamak gibi bir teknolojiyi geliştirdi.

İşte bu, üretilen bilgiyi saklama, paylaşma ve ona kolayca ulaşma imkanını sağlayan "internet" teknolojisidir. İnternet sayesinde her tür bilgiye hızlı, kolay, ucuz ve güvenli bir şekilde erişebilmekteyiz.

Ayrıca bilgiye ulaşmanın yanında, yine milyonlarca insanın aralarında iletişim kurabilmesi gibi bir etkileşime de olanak sağlaması oldukça önemlidir. İnterneti sosyal yönüyle değerlendirirsek kendine özgü yazılı olmayan kuralları ile insanların bilgi alış-verişi yapabildiği en büyük topluluktur ve pek çok yararlı bilginin bir tuşa basmak kadar yakın olduğu dev bir kütüphanedir.

Sonuç olarak, Internet, bugün olduğu gibi geleceğin de bilgi dolaşım sistemidir. Gün geçtikçe ticari hayatın içinde daha fazla yer alması ile yaşamla daha çok iç içe geçmeye başlamıştır.