Performans Yönetimi

Performans sistemimizle çalışanlarımızı şirket hedefleri doğrultusunda yönlendirmek, kendilerinden beklenilenleri gerçekleştirmelerini sağlayarak katkıları doğrultusunda ödüllendirmek ve yine bu doğrultuda geribildirim almalarını ve gelişim noktalarının belirlenmesini sağlayarak performanslarını artırmak ve başarılı çalışanı bir üst pozisyon için yönlendirmeyi hedefliyoruz.

Bu amaçla; çalışanlarımızın performanslarını hedef ve yetkinlik bazlı bir sistemle değerlendiriyoruz. Sene başında şirket strateji ve hedeflerine paralel olarak hedefleri belirliyoruz. 6. ayda yapılan ara değerlendirme ile bilgilendirme ve yönlendirme yapıyoruz. Yıl sonunda nihai değerlendirme yaparak sonuçları Ücret Yönetimi, Kariyer Yönetimi, Eğitim ve Gelişim planlarında kullanıyoruz.

Organizasyonel başarı, üstün kişisel performans ve iş sonuçlarına katkının ortaya çıkması için gerekli olan temel ve yönetsel yetkinliklerimizi aşağıda yer verdiğimiz şekilde tanımlıyoruz.

Temel Yetkinlikler

Dürüstlük ve Güvenilirlik; Verdiği sözleri yerine getirerek, iş ahlakına ve dürüst çalışma ilkelerine uygun davranarak güvene dayalı ilişkiler geliştirmek

Müşteri Odaklılık; İç ve dış müşterilerin beklentilerini doğru olarak belirleyerek, uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamak.

Takım Çalışması; Deneyimlerini paylaşarak ve sorumluluklarını yerine getirerek işbirliği içinde takım hedeflerine ulaşılmasında aktif rol almak..

Kalite Odaklılık; Ürün ve hizmet kalitesinin en üst seviyede olmasını garantilemek.

Mükemmelliğe Ulaşmak; Yaptığı işlerde mükemmelliğe ulaşmayı hedefleyerek, şirketinin pazarda lider konumuna gelmesine katkıda bulunmak.

Sorumluluk Duygusu; Şirket ve takım hedeflerine ulaşılmasında kişisel sorumluluk üstlenmek, en doğru ve kısa sürede görevlerini sonuçlandırmak.

Sürekli Gelişme; Yeni fikir ve uygulamaları araştırıp geliştirmek, kendi ve şirket gelişimi için sorumluluk üstlenmek.

Yönetsel Yetkinlikler

Vizyon ve Strateji Oluşturma; Vizyon ve stratejileri katılım sağlayarak geliştirmek, duyurulmasını ve operasyonel hedeflere dönüştürülmesini sağlamak

Etkili Karar Verme; Karmaşık ve belirlisizlik içeren durumlar karşısında tüm alternatifleri değerlendirerek en kısa sürede doğru kararları almak.

Takım Oluşturma; Hedeflere ulaşılmasında tüm çalışanların bir takım olarak çalışmaları için katılımcılığı, işbirliğini ve paylaşımcılığı teşvik etmek.

Etkili İletişim ve İlişki Geliştirme; Şirket içinde ve dışında etkili ilişkiler geliştirmek, paylaşımı, açık ve dürüst iletişimi desteklemek, bunlara davranışlarıyla örnek olmak.

Çalışanları Yönlendirme ve Motive Etme; Performansı arttırıcı yaklaşımları tutarlı bir şekilde uygulamak, çalışanların en üst düzeyde yetkilendirildikleri ve performans gösterdikleri bir şirket kültürü yaratmak.