Çalışanlar İçin Ücret Politikamız

Çalışanların ücretleri enflasyon oranı, bireysel performans sonuçları ve piyasa ücret araştırma sonuçları dikkate alınarak belirlenir. Ücretler yılda bir kez Ocak ayında artırılır. Ücret artışı enflasyon oranı, kişisel performans ve piyasa değerleri baz alınarak yapılır.

Temel ücret yapısı; çalışanın kurumdaki çalışma süresi, deneyimi, uzmanlığı, şirkette üstlendiği sorumlulukları ve iş sonuçlarına olan katkısı dikkate alınarak belirlenir.

Yetki ve sorumluluklar arttıkça değişen "değişken ödeme sistemi" bulunmaktadır.

Performansa bağlı değişken ödeme belli pozisyonlar ve tüm satış kadroları için uygulanır.

Temel ücret stratejimiz; performansa dayalı haklar sunan piyasa örnekleri dikkate alınarak hazırlanmış toplam bir paket sunmaktır.

Temel ücret paketi içinde yer alan yan hak ve ödemeler her kademe, fonksiyon ve işin gereklilikleri kapsamında tanımlanır ve tüm çalışanlara uygulanır.

Çalışanın iş sonuçlarına katkısı prim, manevi ödül, nakdi ve gayri nakdi olarak ödüllendirilir.