Merkezi Yazılım

merkezi-yazilim

Her web sitesi için yeniden içerik yönetim sistemi yazmak, her biri için ayrı veritabanı kullanmak...

her biri için ayrı teknoloji kullanmak, web sitesi sayısı arttıktan sonra bakımı ve geliştirmeyi zorlaştıran en büyük engeldir. Ancak interAnaliz, 2007 yılında kurulduğu günden beri tek bir merkezi yazılım üzerinde odaklanarak onu sürekli geliştirmekte ve zamanın teknolojik ihtiyaçlarına uygun olacak şekilde yenilemektedir. Bu sebeple 10 yıl önce hazırladığımız web siteleri de bu günün teknolojini kullanmaya devam etmektedir.